zmluvné strany:         Miloslav Masaryk

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               30. 1. 2012

účinná:                      31. 1. 2012

hodnota zmluvy:         200 €

trvanie:                     doba neurčitá