Vedúca oddelenia
Ing. Erika Balážová 
053 / 419 22 29
 
Správa majetku mesta, regionálny rozvoj, príprava projektov
Mgr. Miloš Klein
053/ 419 22 28
 
Správa bytov, regionálny rozvoj
Silvia Zavadová
053 / 419 22 25  
       
Správa budov
Ing. Eva Stehlíková
053 / 381 86 85 
  
Správa daní a poplatkov
Silvia Karolčíková
053 / 419 22 23    
 
Rozpočet a účtovníctvo
Anna Breznayová 
053 / 419 22 23
 
Ing. Silvia Klingová
053 / 419 22 23
 
Pokladňa, osobitný príjemca
Božena Brutvanová
053 / 419 22 33