Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

S hlbokým zármutkom oznámujeme, že nás dňa 17.decembra 2018 vo veku nedožitých 77 rokov navždy opustil 

Štefan Vrábeľ.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 20. decembra 2019 o 13,00 hod. podľa obradov rím.-kat. cirkvi v Dome smútku v Krompachoch.

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.