Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 17.septembra 2018 vo veku 73 rokov navždy opustil 

Fridrich Köhler.  

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 20. septembra 2018 o 12.30 hodine podľa občianskych obradov v Dome smútku v Krompachoch.

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.