zmluvné strany:             Anna Slobodníková

                                    Mesto Krompachy

 

zverejnená:                   20. 1. 2011

účinná:                          21. 1. 2011