zmluvné strany:          Mária Varadyová

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                20. 1. 2011

účinná:                       21. 1. 2011