zmluvné strany:           Milan Barbierik

                                  Mesto Krompachy

 

zverejnená:                 20. 1. 2011

účinná:                        21. 1. 2011