zmluvné strany:      Marcel Pustelník

                             Mesto Krompachy

 

zverejnená:            20. 1. 2011

účinná:                   21. 1. 2011