zmluvné strany:       Humanitná spoločnosť "HUMANITA PRE ŽIVOT", Spišské Vlachy

                              Mesto Krompachy

 

zverejnená:             19. 1. 2011

účinná:                    20. 1. 2011