Z obsahu vyberáme: * Prihovára sa Vám primátorka mesta Krompachy * Výsledky komunálnych volieb * Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ * Koledníci našej farnosti k prezidentovi * Zaujímavosti z histórie nášho mesta