Z obsahu vyberáme: * Prihovára sa Vám primátorka mesta * Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí * Dni mesta Krompachy 2010 * Knižnica informuje * Okienko Špeciálnej základnej školy * Záhradkárska poradňa