Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia: 1.8.2024 do 31.05.2025

Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice.