Mestský sociálny podnik Krompachy, s.r.o., r.s.p.

Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO: 55 920 462
DIČ: 2122128976
Bankové spojenie : VÚB banka,
IBAN: SK33 0200 0000 0049 1954 8256
Email : mspk@krompachy.sk

Konateľ spoločnosti:
Ing. Dárius Dubiňák
email: darius.dubinak@krompachy.sk
telefón: +421 948010541

Vedúci MSPK:
Cyril Bučák
email: cyril.bucak@krompachy.sk
telefón: +421 944032161