Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak najneskôr 9.8.2023 požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.


Bližšie informácie: Voľba poštou