Z obsahu vyberáme: * Dotácie poskytnuté z mesta Krompachy * Správa o činnosti MsP za rok 2009 * VZN o poplatkoch * Program kina Slávia * Terénna sociálna práca * Jarné upratovanie v meste Krompachy