Mesto Krompachy srdečne pozýva na výstavu obrazov Farby ulice.... Vernisáž sa uskutoční v piatok 17. marca 2023 o 11:00 hod. vo výstavnej sieni mesta Krompachy – Kultúrny dom 2. poschodie vpravo.

Po mĺkvych rokoch sa výstavná miestnosť stáva pódiom estetiky a umenia. Miestom, ktoré sa bude návštevníkom pravidelne prihovárať krásou, talentom a invenciou.

Farby ulice... je pozvánkou na príjemnú prechádzku ulicami a uličkami, ako ich vidí oko maliara. Prijmite naše pozvanie a na okamih sa zatúlajte v pestrej palete života, ktorá už zlákala nie jedného vnímateľa umenia. Janko Figľar napísal vlastný, farbami prežiarený príbeh ulice a cez obrazy Vám ho vyrozpráva.

Postačí zadívať a započúvať sa.

Výstava sa koná pod záštitou primátora mesta Ing. Dáriusa Dubiňáka. 

Sprístupnená bude do 6. apríla 2023 v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod. (v utorok  a štvrtok do 16:00).

Srdečne Vás všetkých pozývame.