Aby percento vytriedeného odpadu stále rástlo, dôležité je neustále vzdelávanie sa v tejto oblasti, aby občania boli motivovaní k zodpovednejšiemu a uvedomelejšiemu triedeniu.

Tentokrát sme sa zamerali na obaly od syrov. Najčastejšie sú syry balené do plastového obalu, ale nájdu sa aj také, ktoré sú balené do papiera, hliníkového obalu, prípadne do kombinácie viacerých druhov obalov.

Veríme, že práve prostredníctvom konkrétnych príkladov si obyvatelia ľahšie zapamätajú, ako správne triediť jednotlivé druhy odpadov.