„Najhoršou chudobou je osamelosť a pocit,
že nie ste nikým milovaný.“
Matka TerezaŽijú medzi nami ľudia bez domova, pre ktorých sú Vianočné sviatky dňami veľkej bolesti z odlúčenia od blízkych. Myšlienky na to, čo nie je, obavy z budúcnosti, často sťažujú prežívanie radosti. Ľudia potýkajúci sa s chudobou, s chorobou, s chladom, so zdravotnými problémami.. Každý z nich má svoj životný príbeh spísaný ťažkým perom. Táto neľahká životná situácia ľudí bez domova ubytovaných v nocľahárni Maška v meste Krompachy nenechala chladným primátora mesta Krompachy Ing. Dáriusa Dubiňáka a zamestnancov mesta, ktorí tradične ako každý rok pripravili pre núdznych štedrú večeru.

Obdarovaním pomáhame nielen tým, ktorých obdarovávame, ale aj nám, kedy v nás zavládne pocit duchovného obohatenia, sebanaplnenia a zmysluplnej obety k blížnemu. Je teda aj našou cestou premeny. A tak nás teší, že aspoň na malú chvíľku sme mohli s núdznymi pobudnúť spolu.

K spríjemneniu atmosféry Vianoc prispelo nielen svojpomocne pripravené vianočné jedlo, ale aj odovzdané balíky zo zbierky od Krompašanov „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, keďže naša solidarita je dnes potrebná viac ako kedykoľvek predtým.

Sme úprimné vďační za každú poskytnutú pomoc a ešte raz vyslovujeme všetkým darcom z nášho mesta veľké ĎAKUJEM, kde nezištnou pomocou sa snažili aspoň na chvíľu dopriať bezmocným pocit blízkosti.

Na Vianoce je všetko krásne, v srdciach ľudí zastal čas. Vianočná sviečka nevyhasne kým bude láska v každom z nás.

Prajeme vám všetko čo radosť vzbudí, prajeme vám veľa lásky, to preto, že spája ľudí.