Vandalizmus, ľudská hlúposť alebo dokazovanie si svojej sily či "odvahy"? Ktorá z týchto možností platí pre tento prípad? To, čo po víkende na Hlavnej a časti Poštovej ulice zanechal/ li jednotlivec či skupinka výtržníkov je naozaj poľutovaniahodné. Vybíjať si svoju silu na odpadkových košoch je vskutku počin hodný "obdivu". Nielenže týmto konaním poškodili majetok mesta, ale ani po estetickej stránke pohľad na rozhadzané smeti nebol lákavý. 

Charakter mesta tvoria ľudia, ktorí v ňom bývajú. A práve správanie sa ľudí aj na verejných priestranstvách dáva jasný signál, aký majú vzťah k spoločnému majetku a prostrediu. V našom meste je našťastie veľa poctivých, poriadkumilovných a statočných ľudí. V tomto prípade sa však k slovu dostali tí, ktorí nám bohužiaľ, charakter nášho mesta kazia. Alebo nevedia, k čomu slúži taký odpadkový kôš a zamenili si ho za futbalovú loptu, do ktorej si museli kopnúť. 

My, slušnejší občania im za to "ďakujeme".