Mesto Krompachy zverejňuje elektronickú (e-mailovú) adresu na doručenie oznámenia  o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v Krompachoch  a na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum vyhlásené na 21. januára 2023:

podatelna@krompachy.sk

 

Bližšie informácie:

https://www.krompachy.sk/files/00006664/1668085725.pdf