Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa vykonajú dňa 29.októbra 2022, utváram na území mesta Krompachy na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov 6 volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, a určujem volebné miestnosti takto: 

 

  1. Základná škola Krompachy, Zemanská ulica č. 2
  2. Základná škola Krompachy, Zemanská ulica č. 2
  3. Základná umelecká škola Krompachy, Ulica Mikuláša Šprinca č. 5
  4. Materská škola Krompachy, Hlavná ulica č. 3
  5. Hasičská stanica Krompachy, Maurerova ulica č. 29
  6. Centrum voľného času Prima Krompachy, Ulica SNP č. 39

 

Ing. Iveta Rušinová v. r.
primátorka mesta

 Volebné miestnosti a prislúchajúce časti mesta sú uvedené v prílohe.