OZNÁMENIE

o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
29. októbra 2022


Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch, podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 38/H.1 zo dňa 22. júna 2022 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch bude mať celkom 12 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celé mesto.