Kolumbárium by malo mať svoje miesto v susedstve súčasnej urnovej steny. V pláne je 48 buniek s rozmermi 60x40 cm. Vybudované bude z mramoru v bielo-čiernej kombinácii. Súčasťou je aj sviečkový LED modul.

Mesto podáva žiadosť o dotáciu v rámci vyhlásenej Výzvy na budovanie urnových stien a urnových hájov na cintorínoch prostredníctvom programu budovania dôstojného urnového cintorína 2021-2022 v gescii OZ Dominium NZ prostredníctvom schémy financovania projektu v pomere: 25% nenávratná dotácia, 55% bezúročná pôžička a 20% vlastné zdroje.

Celková cena diela je vo výške viac ako 30-tisíc eur, vlastné zdroje mesta sú vo výške 4 500 eur, bezúročná pôžička viac ako 18-tisíc eur.

Vizualizácia kolumbária: priložené fotografie