Na to, aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné ho pred vyhodením správne vytriediť. Tým šetríme prírodné zdroje, znižujeme množstvo odpadu na skládkach, dávame odpadu šancu na druhý život a šetríme financie občanov spojené s odpadom. 

Môže sa zdať, že už každý vie, čo kam patrí v rámci triedeného zberu. Avšak stále sa stretávame s otázkami od občanov na konkrétne druhy odpadov a ich správne triedenie.

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

* Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

* Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 

* Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale

 

* Riaďte sa pravidlami triedenia svojho mesta. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

* Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

* Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.