Uvádzame termíny a lokality, kde budú kontajnery osadené. 

ZBER VEĽKOOBJEMOVÝCH ZLOŽIEK ODPADU 2021 - umiestnenie kontajnerov

 

TERMÍN LOKALITA  VOK
27.9. - 29.9.2021

Maurerova - 3 x, Trangusova + Hlavná 1,2 - 1 x, pri obytnom bloku SNP 7 - 1 x, Poštová - 1 x

6ks
29.9. - 01.10.2021

sídl. MIER - 2x, Hlavná ul. - 2x, Dolina - 2x

6ks
01.10. - 04.10.2021

SNP - 3x, ul. Veterná - 1 x, ul. Robotnícka - 1 x, sídl. JUH - 1 x

6ks
04.10. - 06.10.2021

Cintorínska ul. - 2x, ul. Zemanská - 1 x, Sadová ul.-1 x, Štúrova ul. - 1 x, ul. Zemanská - 1 x

6ks
06.10. - 08.10.2021

Jesenského - 1 x, Banská ul. - 1 x, kpt. Nálepku - 1 x Rázusova ul. - 1 x, Kúpelná ul. - 1 x

6ks

 

Vysvetlivky: Rázusova ul. - oproti Múzeu, Kúpeľná ul. – štadión pod Okruhliskom, ul. SNP - pri futbal. ihrisku/vedľa stavebnín, Dolina - Hela, neďaleko poslednej autobus. zastávky smer Slovinky, Cintorínska ul. – pod židovským cintorínom, na konci obytnej zóny smer Plejsy, Sadová ul. - pri Okáloch, Štúrova ul. – križovatka blízko trafa, Maurerova ul. – pri obyt. bloku 32, pod cestou, pri obyt. bloku č.22 , Poštová ul. - za poštou na parkovisku, sídlisko JUH - pri basket. ihrisku, ul. Lorencova - Lorencova 1,2,3, Lorencova 9, Hlavná ul. - za predajnou AGRO MILK, obyt. Bloku č. 28, Jesenského ul. – pri bývalej skládke správy ciest, Banská ul. – na konci ulice, kpt. Nálepku – križovatka pri trafe