Kniha vyšla v skromnom nákladne 200 kusov, zhruba štvrtinu z nich sa mesto rozhodlo ponúknuť na predaj aj širokej verejnosti.

Jedinečnosť publikácie spočíva v tom, že vychádza po storočí od tragických udalosti a ponúka nový pohľad na udalosti z histórie nášho mesta, ktorý nie je zaťažený „nánosom“ socialistickej ideológie 20. storočia.

Kniha prináša nielen už známe fakty o tragických udalostiach nášho mesta na začiatku 20. storočia, ale aj doteraz neznáme fakty a súvislosti. Autor okrem iného napríklad popisuje politické, národnostné a náboženské zloženie Krompách, ktoré malo vplyv na dianie v meste. Je doteraz najkomplexnejším a najkvalitnejším spracovaním témy Krompašskej vzbury. Je historicky premiérovou publikáciou, ktorá sa udalostiam venuje v tak širokom a detailnom zábere.

Krompašská vzbura je zaujímavá tým, že nespokojnosť s podmienkami, v ktorých žili a s ktorými každý deň museli zápasiť, prejavili ako prvé ženy. Muži sa k nim pridali, aby ich ochránili pred vtedajšími silovými zložkami – žandármi.

Ako v príhovore v úvode knihy píše primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, odkaz Krompašskej vzbury nech sa stane mementom pre každého.

„Hlad je zlým radom a to musíme mať na zreteli v každej dobe, v každý čas. Ubehlo už 100 rokov od tohto tragického dňa. Zachovajme si na neho spomienku a pričiňme sa všetci o to, aby sa to už nikde a nikdy nezopakovalo. Som presvedčená, že táto publikácia zaujme nielen odbornú verejnosť, ale najmä mladých ľudí, z ktorých mnohí o tejto významnej dejinnej udalosti v Krompachoch nevedia,“ priblížila primátorka Krompách.  

Knihu Jozefa Sulačeka Tragické krompašské udalosti 21. februára 1921 je možné zakúpiť na Mestskom úrade v Krompachoch u informátora už od stredy 28. júla 2021. Cena publikácie je 8 eur.

Publikáciu vydalo pri príležitosti 100. výročia Krompašskej vzbury v roku 2021 mesto Krompachy a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.