Zelené a žlté vrecia s triedeným odpadom, ktoré ste počas mesiaca plnili môžete znova odovzdať na jednotlivých stanovištiach už v utorok 22. júna 2021. Začiatok adresného zberu je o 14.30 hod. pred BD na Baníckej štvrti. Posledné stanovište je o 17.50 hod. na Poštovej 5. Každý, kto má záujem sa môže do adresného zberu zapojiť. Zapojte sa a ušetríte na „odpadovom“ poplatku.