Vyhlasovanie výsledkov športovej ankety sa vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 presúvalo dvakrát. Až na tretíkrát sa v stredu 16. júna 2021 uskutočnilo na Spišskom hrade.

Oceňovania sa zúčastnil aj zástupca primátorky Krompách Ing. Dárius Dubiňák. Oceňovanie sa uskutočnilo po prvýkrát v exteriéri.

Z našich športovcov boli ocenené talenty do 15 rokov. Hráčky stolného tenisu Alexandra Geročová a Liliana Alicja Guassardo. Za najúspešnejších športovcov regiónu boli vyhlásená Lucia Kopčanová, reprezentantka Slovenska v športovej streľbe a Slávka Uličná zo Spartan Training Group Krompachy.

„Všetkým športovcom patrí veľké uznanie za ich obetavosť a nasadenie. Sme vďační za to, že reprezentujú naše mesto a dosahujú takéto úspechy. Bolo mi potešením a cťou osobne zablahoželať našim úspešným športovkyniam,“ zdôraznil zástupca primátorky.

Ocenenie si na Spišskom hrade prevzali všetky naše úspešné športovkyne okrem Lucie Kopačanovej. Tá sa pre športové povinnosti oceňovania nemohla zúčastniť.