Sčítanie obyvateľov bolo rozdelené na dve kolá.

Prvé kolo bolo elektronické samosčítanie, trvalo od 15. februára do 31. marca 2021. Zákonnú povinnosť samosčítať sa si v Krompachoch splnilo 6286 ľudí, čo je 69,58 % z odhadovaného počtu obyvateľov.

Druhé kolo, tzv. asistované sčítanie, prebiehalo od 3. mája do 13. júna 2021. Túto formu sčítania využilo  2258 obyvateľov.

Spolu v oboch kolách bolo sčítaných 8544 obyvateľov Krompách, čo predstavuje 94,23% z odhadovaného počtu obyvateľov.

Ide o predbežné výsledky sčítania. Jednotlivé údaje budú následne spracované Štatistickým úradom SR. Prvé výsledky sčítania bude ŠÚ SR prezentovať na prelome rokov 2021 a 2022. Samospráva Mesta Krompachy ďakuje svojim obyvateľom za zodpovedný prístup pri sčítaní sa.