Prosíme všetkých obyvateľov mesta, ktorí sa z rôznych dôvodov do dnešného dňa nesčítali, aby využili posledné dni na sčítanie sa.

Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste na Slovensku bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.

Kontaktné miesta zriadené Mestom Krompachy pre asistované sčítanie:

  1. Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 115/1, 053 42 Krompachy
  2. Komunitné centrum Krompachy, Hornádska ulica 584/49, 053 42 Krompachy

 

Mesto Krompachy upravilo prevádzkové hodiny kontaktných miest aj počas víkendu 12.- 13.  júna 2021 nasledovne:

12.06.2021  Sobota      9:00 - 13:00 hod.     

13.06.2021  Nedeľa   13:00 - 17:00 hod.      

Obyvateľ, ktorý nie je z vážnych zdravotných alebo iných dôvodov schopný dostaviť sa do kontaktného miesta, má možnosť požiadať o mobilného asistenta, ktorý prichádza k nemu domov, aj počas víkendu 12.-13.  júna 2021.  

Mobilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na Mestský úrad Krompachy tel.: 053/419 2217, 0918 342 056.

Využite posledné dni na sčítanie seba aj svojich blízkych.