V prílohe nájdete Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2021/2022.

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov adresujte do 30. júna 2021 na adresu:          

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

elektronickým podaním - https://www.zssk.sk/zakaznicke-podania/

alebo na e-mailovú adresu pripomienky.cp@slovakrail.sk s kópiou mailu miroslav.fazekas@vucke.sk

 

Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke https://www.zssk.sk/

Cestovné poriadky vlakovej dopravy sú uverejnené aj na stránke Železníc Slovenskej republiky.