V Krompachoch sa ešte nesčítalo necelých 900 obyvateľov. Počet sčítaných obyvateľov mesta má dopad na financovanie mesta na obdobie budúcich desiatich rokov. Myslíme teda aj na naše deti a budúcu generáciu.  Nesčítaním sa obyvateľov mesto,  a tým aj obyvatelia, prídu o finančné zdroje z podielových daní,  z ktorých následne mesto zabezpečuje služby pre obyvateľov a zveľaďuje mesto. Preto je dôležité, aby sa sčítali všetci obyvatelia a nevnímali sčítanie len ako zákonnú povinnosť, ale aj ako záväzok voči svojmu mestu a jeho obyvateľom.

Asistované sčítaní obyvateľstva trvá do 13. júna 2021

Obyvatelia môžu do 13.6.2021 navštíviť kontaktné miesto za účelom sčítania sa nielen v našom meste, ale na ktoromkoľvek kontaktnom mieste v ktorejkoľvek obci SR, bez ohľadu na trvalý pobyt, alebo ak obyvateľ zo zdravotných alebo iných dôvodov nie je schopný dostaviť na kontaktné miesto môže si objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle call centra 02/20924919, alebo oznámiť požiadavku priamo na mesto; tel. číslo 053/419 22 17, 0918 342 056. 

Kontaktné miesta  pre sčítanie v Krompachoch:

  • Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 115/1, 053 42 Krompachy

Telefónne číslo:   0918 963 514 

E-mailová adresa: kontaktnemiesto.msu@krompachy.sk 

Prevádzkové hodiny:    

Po:     8:00 - 11:30         12:30 - 15:30     

Ut:     8:00 - 11:30         12:30 - 15:30

St:      8:00 - 11:30         12:30 - 17:00

Št:      8:00 - 11:30         12:30 - 15:30

Pi:      8:00 - 11:30         12:30 - 14:00

 

  • Komunitné centrum Krompachy, Hornádska ulica 584/49, 053 42 Krompachy

Telefónne číslo:   0918 963 519 

E-mailová adresa: kontaktnemiesto.kc@krompachy.sk

Prevádzkové hodiny:

Po:     7:30 - 11:30         12:30 - 15:00     

Ut:     7:30 - 11:30         12:30 - 15:00

St:      7:30 - 11:30         12:30 - 15:00

Št:      7:30 - 11:30         12:30 - 15:00

Pi:      7:30 - 11:30         12:30 - 15:00

 

Apelujeme na obyvateľov, aby sa informovali u svojich rodinných príslušníkov, blízkych osôb, osôb ktoré žijú v zahraničí a majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt o tom, či sa už sčítali a pripomenuli im povinnosť sčítania sa.

Upozornenie na chybu, ktorú robili pri sčítaní rodičia:

Neplnoleté osoby je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca, sčítať samostatne použitím ich rodných čísel v samostatnom sčítacom formulári.

Rodič dieťa nesčítal  tým, že sa sčítal cez svoje rodné číslo a pri vyplnení formulára uviedol počet detí. V takomto prípade je potrebné sčítať dieťa na kontaktnom mieste pre sčítanie.