Vec známa, ktorá nám uľahčuje ťažšie práce. Menej známa je však skutočnosť, že tento nástroj skonštruoval Krompašan Eugen BROSZMANN. 

Inžinier, odborník v banskom strojníctve, vynálezca a konštruktér sa narodil v Krompachoch 28. 7. 1844. Skonštruoval práve spomínané pneumatické nárazové vŕtacie kladivo. Patentované bolo v Nemecku a v Belgicku. Broszmann študoval na Gymnáziu v Krompachoch. Neskôr nastúpil ako praktikant do služieb Pohornádskej železiarne a valcovne v Krompachoch. Viac ako 40 rokov pôsobil v štiavnických baniach.

Broszmannov nárazový vŕtací stroj po technickej stránke ďaleko prevyšoval iné zahraničné výrobky. Našiel uplatnenie najmä v tvrdých horninách.

Ak v najbližších dňoch budete potrebovať pomoc pneumatického kladiva, spomeňte si, že práve v tomto mesiaci si pripomíname 96. výročie úmrtia E. Broszmanna. Tento významný rodák z Krompách zomrel 20. mája 1925 v Banskej Štiavnici.