Infokampaň pripravilo ministerstvo v spolupráci so Štatistickým úradom SR a prináša aj odporúčania ako sa nestať ani potenciálnou obeťou týchto falošných asistentov. V priložených materiáloch sú uvedené informácie týkajúce sa priebehu asistovaného sčítania. Materiály obsahujú aj list ministra vnútra SR Romana Mikulca ku kampani MV SR s názvom Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania. Informačná kampaň je zameraná najmä na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Materiál je vyhotovený v slovenskom, maďarskom a rómskom jazyku. Štvrtá verzia je ľahko zrozumiteľná pomocou infografiky. Súčasťou je aj inštruktážne video pre nepočujúcich. 

Viac informácií v priložených materiáloch.

Video pre nepočujúcich TU: https://www.youtube.com/watch?v=CRJSkkwgvPk