Ak občan pri vypĺňaní sčítacieho formulára pri otázke: „S ktorými osobami bývate v byte v mieste Vášho súčasného bydliska?“ uvedie konkrétnych rodinných príslušníkov s ktorými žijete v jednej domácnosti (manžel, manželka, syn, dcéra, matka, otec, ...) neznamená to, že zároveň ich aj sčítal.

Sčítať sa v zmysle zákona má každý obyvateľ samostatne, čiže použitím svojho rodného čísla alebo občianskeho preukazu, zákonný zástupca detí použitím ich rodných čísel.

Sčítanie je povinné pre všetkých obyvateľov, deti sčítavajú rodičia.