1. materských školách prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
  2. základných školách na prvom stupni prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,
  3. základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že základné školy a materské školy musia prednostne umožniť výučbu  detí rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce , avšak nie je vylúčená možnosť umiestniť deti v materských školách a zabezpečiť vyučovanie pre deti v základných školách ostatných rodičov.