Podľa nových opatrení vlády proti ochoreniu COVID-19 bude od 8. marca 2021 nosenie respirátora FFP2 povinné v obchodoch a hromadnej doprave a od 15. marca 2021 bude nosenie respirátora FFP2 povinné vo všetkých interiéroch.

Súčasťou predmetnej zásielky sú aj informácie ohľadom:

  • sčítania obyvateľov,
  • podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti a doručovania rozhodnutí na vyrubenie z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad,
  • možnosti zapojiť sa do „adresného zberu“ separovaného odpadu, čím občan získa zníženie ročného poplatku,
  • harmonogramu zberu separovaného odpadu,
  • triedenia odpadu (plagát).