Mobilné odberné miesto na Kúpeľnej ulici č. 1373/22, Krompachy realizuje odbery v dňoch:

pondelok - sobota v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod.,

prestávka na dezinfekciu od 12:00 hod. do 12:30 hod.

Posledné odbery sa robia do 11:45 hod.  a do 16:15 hod., aby bol zaistený priestor na vyhodnotenie testov.

Testovanie antigénnymi testami je pre všetkých občanov zdarma.

Na území Mesta Krompachy sú k dispozícii Mobilné odberné miesto na Kúpeľnej ulici č. 1373/22 a ďalšie súkromné mobilné odberné miesta, ktoré môžu občania v prípade záujmu využiť.