Skríningovým testovaním "Zachráňme spolu životy" v meste Krompachy v dňoch 23.1.2021 - 24.1.2021 bolo otestovaných 2968 občanov mesta Krompachy, z tohto počtu bolo 37 občanov mesta pozitívnychtestovali sa len občania nášho mesta.

Táto informácia bola zverejnená  na webovom sídle mesta Krompachy dňa 24.1.2021.

Od 26.1.2021 do 31.1.2021 odberové miesto na Kúpeľnej ulici č. 1373/22 vykonalo 665 testov. Počet pozitívne testovaných bol 10, z toho 9 občanov mesta Krompachy.

Od 1.2.2021 do 10.2.2021 Mobilné odberové miesto na Kúpeľnej ulici č. 1373/22 vykonalo 2583 testov. Počet pozitívne testovaných bol 60, z toho 33 občanov mesta Krompachy.

Dňa 6.2.2021 boli zriadené ďalšie 2 odberové miesta a to 1. Odberové miesto v Základnej umeleckej škole na ulici Mikuláša Šprinca č. 23 a 2. Odberové miesto v Základnej škole s Materskou školou na ulici SNP č. 47, kde sa vykonalo 742 testov. Počet pozitívne testovaných bol 5, z toho 4 občania mesta Krompachy.

Dňa 13.2.2021 mesto Krompachy opätovne otvorí 2 odberové miesta a to:

1. Odberové miesto v Základnej umeleckej škole na ulici Mikuláša Šprinca č. 23

2. Odberové miesto v Základnej škole s Materskou školou na ulici SNP č. 47

Mobilné odberové miesto v priestoroch Multifunkčného ihriska pod Okruhliskom, Kúpeľná ulica č. 1373/22 bude taktiež otvorené.

Prevádzková doba vo všetkých  odberových miestach bude v sobotu v obvyklom čase, t.j.:

od 8:00 hod do 16:30 hod.

prestávka na dezinfekciu od 12:00 hod. do 12:30 hod.

 

Upozorňujeme, že na odberových miestach sa realizujú iba vyšetrenia antigénnymi testami.