Opatrenie – rúška od 15.10.2020

 

 

Opatrenie – prevádzky a hromadné podujatia od 15.10.2020