Jednalo sa najmä o opravu a údržbu smetných košov, lavičiek a autobusových zastávok. Bola vykonaná obnova náterov a výmena poškodených častí. Nové lavičky v počte desať kusov boli osadené aj na základe žiadostí občanov.

Žiadosť o osadenie lavičiek musí byť písomná a musí obsahovať aj súhlas nadpolovičnej väčšiny obyvateľov bytového domu.