Veríme, že táto rekonštrukcia prispeje k skvalitneniu života našich občanov.