Do súťaže boli prihlásené štyri projekty študentov, ktoré boli zverejnené pred mestským úradom v Krompachoch a v digitálnej podobe na webovom sídle mesta Krompachy a na oficiálnej facebookovej stránke mesta Krompachy. Svoj hlas mohli Krompašania odovzdať osobne počas úradných hodín pred mestským úradom alebo elektronicky na webovom sídle mesta Krompachy.

Komisia v zložení: Ing. Dárius Dubiňák, PhDr. Imrich Papcun, Ing. Daniel Perháč a Ing. Ján Znanec spočítali hlasy a výsledky sú nasledujúce

1. miesto – projekt č. 3, autor: Ing. Tomáš Baroš (205 hlasov)

2. miesto – projekt č. 1, autor: Ing. arch. Igor Wawrek (146 hlasov)

3. miesto – projekt č. 2, autor: Ing. arch. Želmíra Blichová (133 hlasov)

4. miesto – projekt č. 4, autor: Ing. arch. Viktor Karľa (105 hlasov)

 

Víťazom srdečne blahoželáme!