V priestorch budovy Denného centraseniorov v Krompachoch je pozastavené organizovanie spoločných aktivít. Spoločné aktivity vo vonkajších priestoroch (dvor, záhrada) tým nie sú dotknuté.