Dobrovoľní hasiči z DHZM Krompachy pomáhajú mestu v ochrane obyvateľov pred ochorením COVID-19 aj tým, že dezinfikujú frekventované miesta verejného priestranstva, ako je okolie pošty, železničnej stanice, námestia a všade tam, kde je zvýšený pohyb obyvateľstva.

Mesto Krompachy im aj týmto vyjadruje poďakovanie za obetavý prístup pri ochrane zdravia všetkých občanov nášho mesta. 

 

ĎAKUJEME, že chránite SEBA aj NÁS.