Budova Mestského úradu v Krompachoch
je pre verejnosť uzavretá

 

Jednotlivé oddelenia úradu je možné kontaktovať:

- elektronicky prostredníctvom e-mailových adries vedúcich oddelení uvedených na webstránke mesta,
- v písomnej forme prostredníctvom Slovenskej pošty,
- cez portál www.slovensko.sk

 

Matričný úrad v Krompachoch

bude vybavovať len nevyhnutné záležitosti týkajúce
sa úmrtí či narodenia detí a to nasledovne:

Pondelok - Piatok: 8:00 - 11:00

Vstup do budovy je možný len v ochrannom rúšku!

Informácie o ostatných požiadavkách poskytne zamestnanec matriky na telefónnom čísle:

053/ 447 22 07

prípadne e-mailom na adrese:

matrika@krompachy.sk