POZVÁNKA

Mesto Krompachy ako organizátor spomienkového stretnutia občanov pri príležitosti 75. výročia oslobodenia nášho mesta pozýva Vás

dňa 24. januára 2020 (piatok) o 15.00 hod.

pred budovu MsÚ na Námestí slobody k slávnostnému aktu kladenia vencov a kytíc.

 

 

                                                                                                                                                                                       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r.
                                                                                                                                                                                             primátorka mesta