Pripomienky na úpravu cestovných poriadkov adresujte na adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Úsek obchodu Sekcia marketingu Rožňavská 1 832 72 Bratislava

 alebo  na e-mailové adresy:

cestovny.poriadok@slovakrail.sk

miroslav.fazekas@vucke.sk

peter.smihula@vucke.sk

 

Cestovné poriadky na všetkých tratiach SR sú zverejnené na stránke:

https://www.zsr.sk/pre-cestujucich/cestovny-poriadok/nova-web-stranka.html

 

Cestovné poriadky na všetkých tratiach v Košickom kraji sú zverejnené na aj stránke:

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/zeleznicna-osobna-regionalna-doprava.html

 

Pripomienky adresujete do 24. 6. 2019. Zaslané pripomienky budú predmetom parciálnej porady ŽSR, ktorá sa uskutoční 26. 6. 2019 v Košiciach.