Záujemcovia môžu fotografie svojich rozkvitnutých balkónov a záhrad zasielať priebežne na oficiálnu facebookovú stránku Mesto Krompachy - oficiálna stránka alebo na e-mailovú adresu: sekretariat@krompachy.sk .

Súťaž bude trvať od mája do augusta 2019. Verejnosť bude prostredníctvom Facebooku hlasovať za najkrajší balkón, predzáhradku obytného bloku, inštitúcie či rodinného domu a absolútneho víťaza vyberie komisia životného prostredia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. Na Krompašskom jarmoku budú známe mená majiteľov tých najkrajších balkónov, lodžií a predzáhradiek.

Vďaka Vám budú ulice nášho mesta krásnou pestrofarebnou rozkvitnutou záhradou.

 

V súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, každý účastník súťaže súhlasí s tým, aby organizátor súťaže Mesto Krompachy  spracoval jeho osobné údaje uvedené v e-maili pre účely vedenia evidencie súťažiacich a na verejné vyhlásenie výsledkov.