"Prepoj V201 Poráč a V265 Slovinky  - úprava VN vedení"

 

Vyvesené: 16.1.2019

Zvesené: 15.2.2019