Stavebné povolenie pre stavbu:

"Úprava obslužnej komunikácie medzi blokmi ul. Cintorínskej"

"Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska"

"Vytvorenie parkoviska pri bytovom dome č. 36 a č.35"

 

Zverejnené 3.1.2019.

Zvesené 18.1.2019